تبلیغات

نت آهنگ بازگشته برای سه تار و تار

برای باز شدن کامل تصاویر روی آنها کلیک کنیدنت آهنگ ذلیل و بیچاره برای سه تار و تار

برای باز شدن کامل تصویر روی آن کلیک کنید


نت آهنگ رشید خان-شور-برای سه تار و تار

برای باز شدن کامل تصویر روی آن کلیک کنید


نت آهنگ سه گلدار(اصفهان) برای سه تار و تار

برای باز شدن کامل تصویر روی آن کلیک کنید


نت آهنگ درنه جان (اصفهان) برای سه تار و تار

برای باز شدن کامل تصویر روی آن کلیک کنید


نت آهنگ عزیز جون ( اصفهان ) برای سه تار و تار

برای باز شدن کامل تصویر روی آن کلیک کنید


نت آهنگ کوهستانی ( دشتی ) برای سه تار و تار

از استاد ابوالحسن صبا

برای باز شدن کامل تصویر روی آن کلیک کنید


نت آهنگ نجوا برای سه تار و تار

برای دیدن تمام تصاویر به ادامه ی مطلب مراجعه کنید

برای باز شدن کامل تصاویر روی آنها کلیک کنید


نت آهنگ خونه ی مادر بزرگه برای سه تار و تار

برای باز شدن کامل تصویر روی آن کلیک کنید


نت آهنگ یار دبستانی برای سه تار و تار

برای باز شدن کامل تصویر روی آن کلیک کنید


نت آهنگ ای ایران برای سه تار و تار

برای باز شدن کامل تصویر روی آن کلیک کنید


چند نت ساده برای تمام ساز ها

نت آهنگهای : خونه مادر بزرگه ، تولدت مبارک ، مستم مستم ، شکار آهو

برای دیدن تصویر در اندازه ی واقعی رو آن کلیک کنید


نت آهنگ رفتم در میخانه برای سه تار و تار

برای باز شدن کامل تصویر روی آن کلیک کنید


نت آهنگ دیدی که رسوا شد دلم برای سه تار و تار

برای باز شدن کامل تصویر روی آن کلیک کنید


نت آهنگ اگر مستم برای سه تار و تار

از علی اکبر شیدا

برای باز شدن کامل تصویر روی آن کلیک کنید


نت آهنگ هزار دستان برای سه تار و تار

از استاد نی داوود

برای باز شدن کامل تصویر روی آن کلیک کنید


نت آهنگ دختر بویر احمدی برای سه تار و تار

آهنگ محلی فارس

برای باز شدن کامل تصویر روی آن کلیک کنید


نت آهنگ گل گندم برای سه تار و تار

آهنگ محلس فارس

برای باز شدن کامل تصویر روی آن کلیک کنید


نت آهنگ ساری گلین برای سه تار و تار
برای باز شدن کامل تصویر روی آن کلیک کنید

نت آهنگ آتش دل برای سه تار و تار
برای باز شدن کامل تصویر روی آن کلیک کنید

نت قطعه رنگ برای سه تار و تار
از حبیب سماعی
برای باز شدن کامل تصویر روی آن کلیک کنید

نت آهنگ میخوام برم کوه ( کوهستان ) برای سه تار و تار
برای باز شدن کامل تصویر روی آن کلیک کنید

نت آهنگ بارون بارونه برای سه تار و تار
برای باز شدن کامل تصویر روی آن کلیک کنید

نت آهنگ جان مریم برای سه تار و تار
برای باز شدن کامل تصویر روی آن کلیک کنید

نت آهنگ سرو چمان برای سه تار و تار
برای باز شدن کامل تصویر روی آن کلیک کنید

نت آهنگ عزیز بشین به کنارم برای سه تار و تار
برای باز شدن کامل تصویر روی آن کلیک کنید

نت آهنگ راز و نیاز ( شوشتری ) برای سه تار و تار
برای باز شدن کامل تصویر روی آن کلیک کنید

نت آهنگ مبارک باد برای سه تار و تار
برای باز شدن کامل تصویر روی آن کلیک کنید